Iskolánk törénete


Intézetünk alapítója Tóth Antal (1828-1905).

A sopronnémeti születésû középbirtokos, Tóth Antal 1903-ban alapította intézetünket.
A haladó szellemû mezõgazdász fogékony volt kora újításaira. Gyermeke nem lévén, vagyonát közcélokra adományozta. Mozgalmat indított a szerencsétlen sorsú emberek megsegítésére. Foglalkoztató mûhelyében siketnéma emberek is dolgozhattak, akik kitartó szorgalmukkal, nagy munkabírásukkal elismerést vívtak ki társaik között. Ez adta az ötletet számára, hogy figyelemmel kísérje oktatásukat.

1900 õszén képviselõtársaival a Siketnémák Váci Intézetében tett látogatás hatására nagyobb összegû adományt ajánlott fel, mely alapja lett a soproni siket iskola létrehozásának. A jelenlegi épület helyét kijelölõ tárgyaláson még részt vett Tóth Antal, de a felépülését már nem érte meg.
Adománya, gyûjtése és szervezõmunkája eredményeként 1903. október 1-én 16 növendékkel kezdõdött meg Sopronban a siketek oktatása.

Az intézmény a Siketnémák Sopron vármegyei és Sopron városi Államilag Segélyezett Intézete néven kezdett mûködni, az uszoda utcai városi óvoda helyiségében. Az 1905-1906-os tanévben a fövényverem utcai volt kaszárnyába költözött az iskola.
A jelenlegi épületbe 1910-ben költözött az intézmény, amely már 8 osztállyal mûködött. Az elsõ világháború idején hadikórház céljaira foglalták le az épületet. 1923-tól indult az internátusi élet. 1930-ban telekvásárlással az udvar, majd az épület is jelentõsen bõvült. A második világháború idején az épületben hadikórház mûködött, az épület erõsen megrongálódott. 1948-ban államosították, majd általános iskolává nyilvánították a siketek iskoláit.

1974 februárjától bentlakásos óvodai beszédfogyatékos csoport kezdte meg mûködését. E tagozat 1996-tól alsó tagozatos 2005-tõl felsõ tagozatos évfolyamokkal bõvült.
Az 1994-95-ös tanévtõl az alapképzés kiegészült a 9-10. osztályokkal. 2003-2004-es tanévtõl a kárpitos szakmát is elsajátíthatják fiúk és lányok egyaránt.

Az iskola igazgatói:

Zádor Endre

Zádor Endre
1903-1906
"Az iskolaszervezõ"

Völker József

Völker József
1906-1937
"Az iskolaépítõ"

Wayán Ferenc

Wayán Ferenc
1937-1946
"Az otthonteremtõ"

Végh Ferenc

Végh Ferenc
1946-1966
"Az újjáépítõ"

Harsányi Csaba

Harsányi Csaba
1966-1983
"Az útkeresõ"

Szakály Ernõ

Szakály Ernõ
1983-1993
"A hagyományõrzõ és

kapcsolatteremtõ"

Fazekas Ferencné

Fazekas Ferencné
1993-2011
"A manager"

Tscheki Katalin

Tscheki Katalin
2011-

 

 

Büszkék vagyunk múltunkra. Fontos számunkra a visszaemlékezés. A múltat erõt adó örökségünknek tekintjük, s ennek tükrében formáljuk jövõnket.

Tóth Antal iskolaalapító szavai, amelyek az elsõ soproni tanévnyitón hangzottak el, ma is örök érvényûek:

"Gondolataiknak élõszóval való közlésére megadni a lehetõséget azoknak, akiktõl az erre való természetes képességet a sors megtagadta, majdnem isteni munka."

 

Információ

Tel: 99/312-254

Email: tothantaltitkarsag@gmail.com

Cim:
Tóth Antal utca 1
9400 Sopron