E-Learning


 • Matekvarázs (Új) (alapműveletek gyakorlása): Elsősorban alsó tagozatosok részére készült program, az alapműveletekben való jártasságok, készségek megszerzésére: összeadás és pótlás 10-es, 20-as, és 100-as számkörben; kivonás és pótlás 10-es, 20-as, és 100-as számkörben; szorzás és pótlás szorzótáblánként; osztás és pótlás táblánként. Ha már sikerült külön-külön típusonként a feladatokat begyakorolni, akkor utána jöhet vegyesen összeadás-kivonás és vegyesen szorzás-osztás. Begyakorolhatják a gyerekek az írásbeli osztást is a következő formában: háromjegyű szám osztása egyjegyű számmal.
 • Matekvarázs (Régi) (alapműveletek gyakorlása): Elsősorban alsó tagozatosok részére készült program, az alapműveletekben való jártasságok, készségek megszerzésére: összeadás és pótlás 10-es, 20-as, és 100-as számkörben; kivonás és pótlás 10-es, 20-as, és 100-as számkörben; szorzás és pótlás szorzótáblánként; osztás és pótlás táblánként. Ha már sikerült külön-külön típusonként a feladatokat begyakorolni, akkor utána jöhet vegyesen összeadás-kivonás és vegyesen szorzás-osztás. Begyakorolhatják a gyerekek az írásbeli osztást is a következő formában: háromjegyű szám osztása egyjegyű számmal.
 • Gebilex A program halló és hallássérült általános iskolások részére készült, így nagyszerűen használhatják a többségi általános iskolában éppúgy, mint a speciális oktatást végző iskolákban.
  Összesen 1.000 szó illetve mondat található benne. Hallóknak hanggal segítve az idegennyelvű kiejtést, míg hallássérülteknek jelnyelvvel támogatva a megértést. Mindenki számára megjelenik a szó és mondat magyar jelentése is, segítve ezzel a gyorsabb tanulást. Rajzok és képek erősítik a szó jelentését. A rajzra kattintva jönnek elő ezek a segítségek. Ha már sikerült a szoftver szóanyagát elsajátítani, 5 féle játék formájában élvezhetik és alkalmazhatják frissen megszerzett tudásukat a tanulók.
 • Egyenletek-egyenlőtlenségek A program használható 5-12.osztályokban matematika tanításhoz valamint önálló tanuláshoz. A program tárgyalja az egyenletek, egyenlõtlenségek és egyenletrendszerek algebrai és grafikus megoldását. Részletes kifejtés tudásszintmérõkkel, gyakorlófeladatokkal.
 • Matematika 9-10. osztály (Akár már 5. osztálytól is használható!) A tananyag az alapoktól épül fel, ezért találhatnak benne akár 5-6-7-8. osztályosok is olyan tananyag részeket, amelyeket be tudnak gyakorolni vele. A fenti két évfolyam teljeskörû, részletes tárgyalása tudásszintmérõkkel, gyakorlófeladatokkal. A program a szakiskolai kerettantervre épül.
 • Műszaki rajz Mûszaki rajz oktató program elsõsorban a szakiskolák 9-10. osztálya számára.
 • Százalékszámítás Segítségadás a százalékszámítás megértéséhez, gyakorlásához. Interaktív magyarázat sok animációval, feladatbankkal!
 • Mértékegység átváltása A mértékegységek viszonyát részletesen bemutató, sok animációval, magyarázórajzzal kiegészített program, feladatlapokkal kiegészítve.
 • Egyenletmegoldás Segítséget nyújt az egyenletek mérlegelvvel történõ megoldásához, szemléletes, interaktiv módon, gyakorló feladatokkal.
 • Reformkor Magyarországon A történelmi kort sok képpel, érdekes animációkkal bemutató program, melyhez "fejtörõ" is tartozik.
 • Német nyelv kezdőszint Német nyelvi oktatóprogram a nyelvvel most ismerkedõknek. A program 400 szót és kifejezést dolgoz fel játékos feladatok formájában. Kétnyelvû hangos szótár is rendelkezésre áll.
 • Fénytan A fénytani alapismereteket modellek segítségével oktató program. A modelleken szabadon lehet kísérletezni, a leckékben leírtakat kipróbálni. A megszerzett tudást feladatokkal lehet elmélyíteni.
 • Hellász Segítségadás az ókori Görögország történetének feldolgozásához.
 • Rajz Reneszánsz mûvészet (Csak Internet Explorer alatt mûködik!)

 

Információ

Tel: 99/312-254

Email: tothantaltitkarsag@gmail.com

Cim:
Tóth Antal utca 1
9400 Sopron